Radio Sirava

Current track

Title

Artist


Reklamný rozhovor

Reklamný rozhovor v trvaní 3 minút je rozhovor, ktorý môže odznieť v éteri rádia naživo, alebo môže byť vopred nahratý. Možu v ňom odznieť všetky reklamné informácie zadávateľa reklamy – názov spoločnosti, produkty, ceny, služby, novinky, zľavy , výhody a podobne. Samozrejme , pri tvorbe všetkých reklamných produktov, aj pri reklamnom rozhovore, sa riadime zákonom o reklame č.147/2001 Z.z.

Cena reklamného rozhovoru sa odvíja od náročnosti spracovania vrátane dĺžky, kontaktujte reklamné oddelenie 

https://radiosirava.sk/reklama/

Ukážka reklamného rozhovoru :