Gratulácia online

RÁDIO ŠÍRAVA

  Hudobné gratulácie Rádia Šírava 

Onedlho spustíme novú reláciu kde budete môcť svojim najbližším zagratulovať k sviatku či pre radosť.

Relácia bude vysielaná každú nedeľu v stabilnom čase.

O spustení relácie Vás budeme informovať na našich sociálnych sieťach a vo vysielaní.

Stačí zaslať nižšie uvedený formulár (meno, email, názov skladby, Váš tel. kontakt ). Po doručení formulára Vás budeme kontaktovať a dohodneme čas a dátum odvysielania Vášho pozdravu. Po vzájomnom odsúhlasení termínu je potrebné uhradiť  poplatok v hodnote 7 eur.

V cene 7 eur je jedna skladba podľa výberu a blahoželanie (max. 2 minúty)

Žiadosť vrátane úhrady je nutné odoslať najmenej 10 dní od termínu odvysielania hudobného pozdravu.

Viac informácii Vám poskytneme na t.č. + 421 917 699 084 alebo gratulacie@radiosirava.sk

 

Zaslaním písomnej žiadosti dávate súhlas so spracovaním svojích osobných údajov.

Odoslaním písomnej žiadosti o hudobný pozdrav udeľuje žiadateľ prevádzkovateľovi POWER DEVELOPMENT, s.r.o (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov žiadateľov o odvysielanie pozdravu (k narodeninám, meninám, výročiu sobáša, promócie, poďakovanie) pre oslávencov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón a emailová adresa. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom jeho vôle, ktorý udeľuje na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania písomnej žiadosti. Po uvedenej lehote budú tieto osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

   ŠÍRAVA RADIO, s.r.o.
SK57 0900 0000 0051 6826 7035
GIBASKBX
Suma: 7 €
Poznámka pre príjemcu: Gratulacia radio sirava, meno a priezvisko